Gewerkschaftssekretär I

Gewerkschaftssekretär bei der Bezirksleitung Frankfurt/Main der IG Metall.

Share